Veel gestelde vragen

Ik ervaar dat er een negatieve bezwering over mij is uitgesproken. Wat kan ik doen ?
U kunt desgewenst een kijksessie - Reading bestellen zodat we een reading - kijksessie kunnen houden. Daarna kunnen wij u onze bevindingen laten weten en u adviseren wat de beste weg is om de situatie te veranderen.
 
Ik heb last van geesten of spoken in mijn leef of werkomgeving. Wat kan ik doen ?
Met de juiste rituelen kunnen we uw omgeving reinigen en u adviseren zodat in de toekomt geesten, spoken [entiteiten] of demonen u niet meer hinderen en lastigvallen. Entiteiten zijn energieŽn van overleden mensen.
 
Waarschuwing om te bellen met 0900 nummers en oplichters uit Nigeria en Ghana!
Helaas zijn er mensen die misbruik maken van u, uw angsten, twijfels en goedgelovigheid. U kent de advertenties in [Lokale] bladen en op het internet die u bang maken en van alles beloven. Meestal zijn dit advertenties van georganiseerde oplichters bendes uit Nigeria en Ghana. Ga hier alstublieft niet mee in zee. Hun enige drijfveer is om u zoveel mogelijk geld afhandig te maken. U kunt simpel e.e.a. controleren door het I.P. nummer van degene die u mailt te checken. Maak nimmer geld over via Money Transfer. Wees alert en voorzichtig. Doe altijd aangifte.!
Waarschuwing BelgiŽ: In Brussel en Gent zijn 2 "paragnosten" actief die tot 2000 euro per consult rekenen. Dit stel is blank en Belgisch.
 

Waarschuwing Nederland: Een ex klant heeft onze websites gekopieerd en werkt o.a. onder de naam Angelworld. Zij was een sexwerker bij een 0900 nummer. Zij en haar ex man - een afgekeurde electricien werken met 'n laptop vanuit de keuken.. Een zogenaamd [kruiden] advies kost vanaf Ä 220.00. Zij is een Belgische en hij Nederlands. Wij hebben diverse aangiftes gedaan tegen deze oplichters. Laat u niet misleiden door dit op geldbeluste stel.!

 
Negatieve energieŽn beÔnvloeden mijn leven. Wat kan ik doen ?
Het gevoel dat negatieve energieŽn uw leven beÔnvloeden kan voortkomen uit een depressie, burn-out of door bijwerkingen van medicijnen. Als dit bij u niet het geval is kunnen wij tijdens een consult uw problemen bespreken en een plan van aanpak voor u maken.
 
Ik mail u steeds maar krijg geen reactie...
Hoewel wij altijd reageren op een e-mail,- reageren wij niet op onbeschofte en niet correcte e-mail. Een mail is geen app...Wij besteden veel tijd in het reageren op uw vragen. Als iemand niet de moeite neemt om ons correct te benaderen dan besteden wij onze tijd en energie niet aan deze persoon. Als u niet weet hoe u een correcte mail schrijft dan kunt u dat hier even bekijken.
 
Mijn bedrijf heeft last van negatieve invloeden waar ik geen vat op krijg. Wat kan ik doen ?
U kunt een consult bestellen op locatie. Wij analyseren, onderzoeken en geven u daarna advies en, indien gewenst, een plan van aanpak.
 
Ik slaap slecht, heb last van nachtmerries en functioneer niet goed. Wat kan ik doen ?
Het is mogelijk dat uw bed op een geopathogene stoorzone [aardstraal] staat. U kunt in een andere kamer gaan slapen of het bed verplaatsen. Als dit niets oplost dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tijdens een bezoek op locatie kunnen wij bepalen of er andere negatieve energieŽn aanwezig zijn zoals benkerlijnen, currylijnen, hartmannlijnen, leylijnen of andere energievormen. De kosten voor een bezoek zijn afhankelijk van de locatie in Nederland. Wij vragen u bij het maken van een afspraak een aanbetaling te doen. Afhankelijk van de locatie krijgt u van tevoren een offerte. Als u zich niet kunt vinden in de offerte dan storten wij uw aanbetaling binnen 2 werkdagen terug op uw rekening.
 
Ik zou meer liefde en geluk in mijn leven willen hebben. Kunt u helpen ?
Wij maken krachtige en positieve mantra's die we gebruiken tijdens de sessies - rituelen.
 
Welke informatie heeft u nodig om een bezwering te realiseren ?
Als u een bestelling plaatst kunt u aangeven voor wie de bezwering is en wat uw wensen zijn met betrekking tot de bezwering. Uw wensen worden vertrouwelijk behandeld en wij garanderen uw privacy.
 
Heeft u persoonlijke informatie nodig over degene voor wie de bezwering is ?
Goede informatie is natuurlijk welkom. U kunt beknopt aangeven wat u weet. Daarnaast doen wij altijd onderzoek naar de persoon die de bezwering gaat ontvangen.
 
Ik heb spijt van mijn opdracht voor een bezwering. Kan ik de bezwering ongedaan maken ?

Dat kan. Als u de bezwering wilt laten opheffen dan kunt u via de bestelpagina een opheffing van de bezwering bestellen. De ontvanger ontvangt dan per aangetekende post een speciaal document met daarbij diverse gezegende voorwerpen die positief werken en de bezwering neutraliseren.

 

 
Komt uzelf uit Afrika, Suriname, BraziliŽ, HaÔti of Cuba ?
In de studio is een gezegende Nederlandse Sjamaan werkzaam. Hij werkt samen met een Sjamaan uit Lhasa, Tibet. Samen doen zij uitsluitend de witte magie sessies en rituelen. Voor de zwarte magie is een Sjamaan uit Benin beschikbaar.
 
Hoe en waarom kunt u Voodoo uitvoeren en - of zwarte en witte magie ?
De initiatiefnemer de Voodoo Studio is vanaf zijn zesde levensjaar helderziend, helder voelend en -ruikend. Omdat op jonge leeftijd negatieve invloeden overheersend zijn door hun kracht kon hij zeggen wie er ziek was, wat er aan de hand was en wie spoedig zou overlijden. Adviezen die hij gaf werden helaas dikwijls als onzin afgedaan. Vanaf zijn jeugd magnetiseerde hij mensen en deed spirituele genezingen. In 1988 werd hij verkozen tot beste magnetiseur van Nederland. Hij studeerde hypnotherapie en praktiseerde in Rotterdam, Londen en Amsterdam als magnetiseur en paranormaal genezer. De kennis van rituelen en gebruiken deed hij op gedurende 42 jaar reizen en het bestuderen van lokale tradities. Dikwijls verbleef hij voor langere periodes in een tempel. Van Monniken, Medicijnmannen en Sjamanen leerde hij de rituelen en geheimen van het Sjamanisme. Hij ontving als eerste buitenlander buiten Thailand de zegeningen om mantra's te schrijven en mensen te zegenen. Het positief of negatief aanwenden van rituelen hoort volgens hem bij het leven. Net als ademen. Karma is uiteindelijk karma. Een deel van de inkomsten gaat naar kleinschalige goede doelen.
 

Drie werelden

Morgen heeft geen geheugen: Er zijn drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen, de fysieke wereld. Deze laatste wordt de midden wereld genoemd.

In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders.

Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen of die van overleden mensen te begeleiden. Veel sjamanen reizen naar de bovenwereld als een vogel.

In de studio houden wij altijd een kijksessie voordat wij iemand adviseren. Daarna kunnen we integer en zorgvuldig adviseren. Soms kunnen we niet helpen. Soms wel. Ons uitgangspunt,- de basis is altijd liefde en zuiverheid. Voor het leven. Voor u. Om te kunnen vliegen. En als u dat niet kunt dan leren wij u dat met liefde. Zodat morgen een mooie uitdaging zal zijn..

 
Waarom rekent u geld voor uw werkzaamheden ?
De prijzen die wij hanteren zijn redelijk te noemen als u kijkt naar het resultaat en de tijd die het vergt om een en ander te bewerkstelligen. Sommige rituelen herhalen wij, indien nodig. U bent hier niet bij aanwezig, maar u zult de werking hiervan ervaren. De inkomsten dekken de vaste lasten en kosten die we maken. In sommige gevallen doen wij een beroep op externe specialisten die we moeten betalen.
 
Gebruikt u de duivel tijdens uw werk ?
Wij zullen nooit de duivel gebruiken bij rituelen. Wij werken met de kracht van de elementen, geheime mantra's, spreuken, objecten en materialen. Tevens ontvangen wij hulp van voorouders en welwillende entiteiten.
 
Kunt u door een bezwering,- als ik dat zou willen, iemand ziek maken of laten overlijden ?
In principe zou dat kunnen maar dat zouden wij nooit doen. Wij houden ons aan de afgelegde eed, ethische regels en de wet.
 
Ik ben een gelovig mens. Werkt Voodoo dan wel voor mij ?
Voodoo is geschikt voor iedereen. Ongeacht ras, religie of overtuiging.
 
 
Tarot Advies
De studio krijgt regelmatig de vraag of er ook een alternatief is voor een fotoreading - Kijksessie. Als u ook deze vraag heeft dan verwijzen wij u graag door naar de beste Tarot praktijk van Nederland. Nathalie Kriek is een autoriteit binnen dit vakgebied. U kunt haar website via deze link https://www.nathalie-kriek.nl/tarotconsulten/ bezoeken.
 
Kan ik u bellen ?
De studio heeft een telefoonnummer. Het nummer staat op de website. Om misverstanden, miscommunicatie en eindeloze gesprekken te voorkomen reageren wij uitsluitend per e-mail. Dan is alles ook duidelijk voor u en voor ons omdat het beschreven is. Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw vragen. Tijdens onze werkzaamheden kunnen wij dikwijls de telefoon niet opnemen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.
 
Kan ik garantie krijgen op een bezwering of ritueel ?
Een garantie op spirituele magische rituelen en ceremoniŽn kunnen wij helaas niet geven. Er is niemand in de wereld die dat kan doen. Door onze ervaringen kunnen wij wel zeggen dat de Voodoo Studio niet voor niets de bekendste studio van Europa is. Wij halen goede resultaten met wat we doen.
 
Angsten en extreme stress kunnen bipolaire stoornissen en persoonlijkheids stoornissen veroorzaken. Dit komt regelmatig voor en is niets om u voor te schamen. Er is hulp voor u!
Het kan voorkomen dat mensen ons benaderen omdat ze ervaren dat geesten, spoken of entiteiten hun lastig vallen vallen en leven onmogelijk maken. Soms is hier absoluut geen sprake van maar door stress en een depressie kunnen mensen soms dingen en zaken waarnemen die er niet zijn. Als wij dit constateren dan verwijzen wij u, als u hierin toestemt, -  naar de huisarts, een vertrouwensarts of gespecialiseerde arts. Een verwijzing is altijd vertrouwelijk en wij gaan integer om met uw klachten, vragen en verwachtingen.  Stemmingsstabiliserende middelen kunnen u helpen om deze moeilijke periode door te komen. De kosten voor verwijzingen worden gedekt door uw verzekering.

Hieronder een samenvatting over Bipolaire stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen:

De bipolaire (manisch-depressieve) stoornis is een stemmingsstoornis die bij ongeveer 2% van de bevolking voorkomt. Deze stoornis wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische en depressieve episoden en heeft een sterk recidiverend karakter. In tegenstelling tot de ďgewoneĒ (unipolaire) depressies, die vaker bij vrouwen voorkomen, komen bipolaire stoornissen even vaak bij vrouwen als bij mannen voor.

Door het heterogene beloop en de onscherpe afgrenzing met normale stemmingsveranderingen enerzijds, en met andere psychiatrische stoornissen (b.v. unipolaire depressies en schizofrenie) en persoonlijkheidsstoornissen (b.v. de borderline stoornis) anderzijds, is de diagnose bipolaire stoornis in de klinische praktijk soms moeilijk te stellen. Dit gebeurt niet zelden pas jaren na het optreden van de eerste klachten en verschijnselen.

Bij de bipolaire stoornis wisselen symptomatische perioden (stemmingsepisoden) en symptoomvrije intervallen elkaar af. Stemmingsepisoden kunnen manisch, hypomanisch, depressief of gemengd zijn. De ernst van deze episoden kan variŽren van licht, waarbij de afgrenzing met normale opgewektheid en somberheid slechts gradueel is, tot zeer ernstig, waarbij er ook psychotische verschijnselen kunnen optreden. De episoden kunnen jaren uiteenliggen of elkaar zodanig snel opvolgen dat er niet of nauwelijks nog sprake is van een tussenliggend herstel.

De bipolaire stoornis komt in allerlei varianten voor; er wordt wel gesproken van het ďbipolaire spectrumĒ. Naast de ďklassiekeĒ bipolaire I stoornis (depressie en manie) bestaat de bipolaire II stoornis (depressie met hypomanie) en de cyclothymie (frequent optredende perioden van depressieve en hypomane verschijnselen).

De Voodoo studio gaat integer en zorgvuldig om met uw vragen. Uw vragen zullen nimmer met derden gedeeld worden.

 

 
Sjamanisme

Sjamanisme is een van de oudste vormen van religie, waarschijnlijk net zo oud als de mensheid zelf. Het woord sjamaan betekent weten of te zien in het donker, in de taal van de Toengoezische mensen (hedendaagse Tuva, in Centraal-AziŽ), en verwijst naar de kracht van de sjamaan om spirituele en genezende krachten te bereiken in de fysieke wereld.

In het sjamanisme gaat men ervan uit dat alles wat bestaat mensen, dieren, bomen, planten, stenen, sterren, planeten en andere natuurelementen een eigen bewustzijn en energieveld hebben. Dat alles met elkaar verbonden en aan elkaar verwant is en onderdeel van het allesomvattende.
Een sjamaan ervaart dit ďgeheelĒ als een familie waarbinnen alle verwanten gelijkwaardig zijn en weet dat alle leven op aarde, onder de materiŽle mantel, een energetisch leven in zich draagt waarmee het met andere onzichtbare werkelijkheden in wisselwerking staat. In deze andere werkelijkheden bevinden zich onder meer gidsen, geesten, voorouders, ijlere en hogere wezens.
De sjamaan ziet zich gesteund door helpers zoals krachtdieren, natuurwezens en andere werkelijkheden en bekrachtigt het contact door middel van rituelen en ceremonies. Vroeger had een sjamaan, binnen de gemeenschap waarin hij leefde, de functie van priester, genezer en waarzegger. Het accent verschilde per volk en cultuur. Een moderne sjamaan heeft een minder zichtbare positie en functie. Hij gaat er echter -evenals zijn historische voorganger- van uit dat bij mensen en dieren die zich emotioneel, geestelijk of lichamelijk ziek of onwel voelen het innerlijk evenwicht tussen het aardse en het spirituele verstoord is. Het kan ook zijn dat zij het contact verloren hebben met de kern van hun wezen.
Door zijn verbinding met alle verwanten en met de gidsen en voorouders in de andere werkelijkheden kan de sjamaan mensen en dieren helpen het evenwicht in zichzelf te herstellen of de kern in zichzelf en hun wezenlijke kwaliteiten te (terug) vinden.
 

 

Copyright © 2020 All Rights Reserved Voodoo Studio

.